prague

globe

Směnárna je jenom na Poříčí 33, Praha 1

Naše směnárna se nachází poblíž OD Bílá Labuť směrem ke Florenci. 

Video Golden Exchange Video Golden Exchange Video Golden Exchange Kupón pro výměnu
pro občany České republiky


Při výměně nad € 1000 nebo její ekvivalent získává klient V.I.P. kartu.
In exchange gains of € 1000 or equivalent client V.I.P. card.


V.I.P. kurz níže   VIP rate below

Naše společnost sídlí na Praze 1

  • v ulici Na Poříčí 1063/33
  • Naše společnost nabízí ty nejlepší kurzy v Praze a to vše bez žádných poplatků ani se žádnou naší provizí. Naše společnost dále nabízí V.I.P. kurzy

Jak jednoduše obdržet V.I.P kurz? Stačí splnit jednu z podmínek uvedených níže:
1. Vyměnit si částku vyšší než je 1000 euro nebo její ekvivalent, tím pádem dostanete V.I.P. kartu, která Vám bude sloužit k obdržení V.I.P kurzů na jakoukoliv měnu a částku v budoucnu.
2. Můžete si vytisknout náš kupón, který naleznete na těchto web stránkách v sekci V.I.P. karta - kupón.

Po první transakci si můžete jednoduše zažádat o V.I.P. kartu, která Vám bude vydaná ihned na místě v naší směnárně.
Naši pracovníci u přepážky směnárny prochází pečlivém zaškoleni, a ovládají různé jazyky jako je angličtina, němčina, ukrajinština a ruština a jsou velmi ochotní.

POZNÁMKA: PRO V.I.P KURZY NEVÁHEJTE A KONTAKTUJTE NÁS NA ČISLECH UVEDENÝCH VÝŠE, ANEBO V.I.P KURZ DOSTANETE PŘÍMO NA POKLADNĚ.
KURZY, KTERÉ JSOU UVEDENÉ NA KURZOVNÍM LÍSTKU V PRODEJNÁCH JSOU JEN ZÁKLADNÍ KURZY PRO VÝMĚNU V NIŽŠÍCH ČÁSTKÁCH.
PRO V.I.P. KURZY SE OBRAŤTE NA PRACOVNÍKY U POKLADNY.

Naše směnárna se nachází poblíž OD Bílá Labuť směrem ke Florenci.

POZOR! Pro naše V.I.P. klienty a při výměně nad € 1000 nebo její ekvivalent  volejte

NOTICE! For our V.I.P. clients and exchange over € 1000 or equivalent call

774 000 742  nebo  775 955 557

pro zvýhodněný kurz
for discounted rate

Při výměně nad € 1000 nebo její ekvivalent získává klient V.I.P. kartu.

In exchange gains of € 1000 or equivalent client V.I.P. card.

Upozorňujeme naše zákazníky, že od 1.9.2008 požadujeme při směně od částky 1000 euro, nebo ekvivalent jiné měny, doklad totožnosti. 

2 přepážky Toto opatření je z důvodu nového zákona 253/2008 Sb., §7, který vstoupil v platnost dne 1.9.2008

 We note our customers that we are forced to shift from the amount of 1000 euro or other currency equivalent to require proof of identity (name and surname, the number of the  document , force).
 This is because of the new law 253/2008 Coll., Section 7, the obligation to identify, entered into force on 1.9.2008

 

 0% provize pro hotovostní operace

 0% commision for cash transactions

Získání VIP kurzu je od částek uvedených ve sloupci VIP kurz od, nebo při předložení našeho VIP kupónu.

Obtaining VIP rate is from the amounts listed in the column VIP rate from, or submit our VIP Voucher.

Video Golden Exchange

Video Golden Exchange Video Golden Exchange

Golden Exchange směnárna

Informace pro klienta - Information for the client

INFORMACE PRO KLIENTA 0 PODMÍNKACH BUDOUCÍHO OBCHODU - INFORMATION FOR THE CUSTOMER ABOUT THE TERMS

Firma/Company GOLDEN EXCHANGE, s.r o - IČ/company ID: 24207993 - sídlo/official address: Na Poříčí 33, 110 00 Praha 1
provozovna/branch - Golden Exchange Směnárna - Na Poříčí 33, 110 00 Praha 1 - tel. +420 222 311 034 - e-mail: goldenexchange@seznam cz 

Klient má právo podat návrh na mimosoudní rešení sporu vzniklého z finanční služby Kanceláři finančního arbitra
(adresa: Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel +420 257 042 070, ID datové schránky qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr cz) nebo stížnost u České národní Banky, 
(adresa: Na Příkopě 28, 110 00 Praha 1).

The client has the nght to submit proposal to solve the conflict incurred by the financial services to the Office of Financial Arbiter
(address: Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel +420 257 042 070,  data mail box ID qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr cz or submit a complaint to Czech National Bank, 
(address: Na Příkopě 28, 110 00 Praha 1).