prague

globe

Video a Foto Golden Exchange

Golden Exchange, Na poříčí 33, Praha 1

Informace pro klienta - Information for the client

INFORMACE PRO KLIENTA 0 PODMÍNKACH BUDOUCÍHO OBCHODU - INFORMATION FOR THE CUSTOMER ABOUT THE TERMS

Firma/Company GOLDEN EXCHANGE, s.r o - IČ/company ID: 24207993 - sídlo/official address: Na Poříčí 33, 110 00 Praha 1
provozovna/branch - Golden Exchange Směnárna - Na Poříčí 33, 110 00 Praha 1 - tel. +420 222 311 034 - e-mail: goldenexchange@seznam cz 

Klient má právo podat návrh na mimosoudní rešení sporu vzniklého z finanční služby Kanceláři finančního arbitra
(adresa: Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel +420 257 042 070, ID datové schránky qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr cz) nebo stížnost u České národní Banky, 
(adresa: Na Příkopě 28, 110 00 Praha 1).

The client has the nght to submit proposal to solve the conflict incurred by the financial services to the Office of Financial Arbiter
(address: Legerova 69, 110 00 Praha 1, www.finarbitr.cz, tel +420 257 042 070,  data mail box ID qr9ab9x, email: arbitr@finarbitr cz or submit a complaint to Czech National Bank, 
(address: Na Příkopě 28, 110 00 Praha 1).